ژابیآلونسو:تصمیمگرفتهام مربیشوم

Piroozi - - اخبارکوتاه -

ژابی آلونسو هافبک اسپانیایی اسبق رئال سوسیداد، لیورپول، رئال مادرید و بایرن مونیخ که در پایان فصل گذشته، کفشهایش را آویخت، با انتشار پیامی از ورودش به جرگه مربیگری خبر داد. به گزارش مارکا، آلونسو که به تمامی افتخارات تیمی در بعد باشگاهی و ملی دست پیدا کرد، نهایتا با پیراهن باواریاییهای از میادین فوتبال خداحافظی کرد: پس از 17 سال حضور در فوتبال، مرحله بعدی در دوران فوتبالم را مشخص کردهام. تصمیم گرفتهام که مربی شوم. به زودی خبرهای بیشتریخواهیدشنید.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.