کونته:شکندارمکه ایتالیابهجامجهانی ۸۱۰۲میرود

Piroozi - - اخبارکوتاه -

تیم ملی ایتالیا پس از جدایی آنتونیو کونته از این تیم در پایان رقابتهای یورو 2016 حال و روز چندان خوبی نداشته است. تیم تحت هدایت جامپیرو ونتورا ماه گذشته با قبول شکستی سنگین در خانه اسپانیا عمال فرصت صعود مستقیم به جام جهانی 2018 روسیه را از دست داد و حاال امیدوار است که از مرحله پلیآف بلیت سفر به روسیه را کسب کند، اتفاقی که کونته شک ندارد رخ خواهد داد: ایتالیا؟ شک ندارم که ما به جام جهانی صعود خواهیم کرد. من نگران نرسیدنمان به این رقابتها نیستم. اگرچه باید به پلیآف برویم اما ما در سید یک قرعهکشی این مرحله قرار خواهیم داشت پس جای نگرانینیست.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.