دله آلی در دو راهی یونایتد رئال مادرید

Piroozi - - اخبارکوتاه -

دله آلی، ســتاره خــالق و جــوان تاتنهام مورد توجــه دو تیم منچســتریونایتد و رئال مادرید قرار گرفته است. طبق ادعای میرر، تاتنهام قرارداد دله آلی را تمدید کرده و به زودی این خبر را منتشر خواهــد کرد تا این گلزن جوان بــا حقوق 6 میلیون یورویی در کنار هــری کین تبدیل بــه گران ترین بازیکن تیمش شــود. اما خورخه مندس، مدیربرنامه ای که رابطه بسیار خوبی با مدیران رئال مادرید دارد به این بازیکن پیشــنهاد پیوستن به جمع کهکشانی ها را ارائه داد؛ اما مینو رایوال نیز از دله آلی خواسته تا راهی یونایتد شود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.