حمیدزیچ: اشتارکه دروازه بان سوم خواهد بود

Piroozi - - اخبارکوتاه -

تام اشتارکه در پایان فصل گذشته رسما از فوتبال خداحافظی کرد و در تیم های پایه بایرن مونیخ فعالیتش را آغاز کرد. پس از مصدومیت مانوئل نویر و مساعد نبودن شــرایط دروازه بان های دوم و ســوم تیم، مسئوالن فنی باشگاه تصمیم گرفتند بار دیگر اشتارکه را فراخوانند و او را وارد لیست بازیکنان این تیم در لیگ قهرمانان اروپا کنند. حســن صالح حمیدزیچ در مصاحبه ای درباره این موضوع گفت: تام اشتارکه دروازه بان شــماره 3 و جانشینی برای اســون اولرایش و کریستین فروشتل خواهد بود. انتظار نداریم که دروازه بان دیگری از ما مصدوم شــود ولی ما خود را برای هر وضعیتی آماده می کنیم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.