گومس: به ترک بارسلونا فکر کردم

Piroozi - - اخبارکوتاه -

آندره گومس، هافبک پرتغالی بارســلونا سال گذشته به این تیم پیوســت ولی فصل خوبی را پشت سر نگذاشت: بارسلونا تیمی است که هر بازیکنی نمی تواند در آن بازی کند و به جذب هر بازیکنی هم عالقه نشــان نمی دهد. به همین دلیل می دانم که پوشیدن پیراهن این تیم چه ارزشی دارد. متاسفانه فصل گذشته برای من خوب پیش نرفت و حتی به ترک بارسا هم فکر کردم؛ هرچند نه به صورت خیلی جدی. در هر صورت تصمیم گرفتم که امســال هم در بارسلونا بمانم و حاال قهرمانی اللیگا و لیــگ قهرمانان را می خواهم؛ دو جامی که نتوانسته ام با بارسلونا کسب کنم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.