راکیتیچ:فاصلهایباکشتهشدننداشتم

Piroozi - - اخبارکوتاه -

ایوان راکیتیچ، ستاره کروات بارسلونا فاش ساخت که همسرش او را از کشته شدن در حمالت تروریستی بارسلونا نجات داده است. 17 آگوست بود که در یکی از شلوغ ترین مکان های توریســتی بارسلونا حادثه ای تروریستی رخ داد و باعث مرگ ده ها تن شد: همراه همسر و دو دختر کوچکم در مرکز شهر بودیم و در حال برنامه ریزی برای ادامه روز. من گفتم که دوســت دارم به رامبالس برویم اما همسرم مخالفت کرد. او گفت که در چنین روز خوب و آفتابی بهتر است به پارک برویم تا بچه ها بازی کنند. خدا را شکر که به حرف او گوش کردم چون ساعتی بعد حمله تروریستی در رامبالس اتفاق افتاد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.