هانری:آگوئروتنهامهاجمکالسجهانیلیگ برتراست

Piroozi - - اخبارکوتاه -

تیری هانری، اســطوره باشــگاه آرســنال مدعی شد که سرخیو آگوئرو، مهاجم منچسترســیتی، تنها مهاجم کالس جهانی لیگ برتر اســت. اگوئرو 6 گل در لیگ برتر به ثمر رســانده و تنها یک گل با بهترین گلزن تاریخ سیتی، اریک بروک فاصله دارد: تنها بازیکنی که کالس جهانی اســت، یا کالس جهانی باقی مانده، آگوئرو است زیرا سالهاســت که در لیگ برتر حضور دارد و هر سال همین عملکرد را دارد. او قهرمان لیگ شده و سالهاست که در لیگ برتر حضور دارد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.