روماریو: در بهترین بارسلونای تاریخ بازیکرده ام

Piroozi - - اخبارکوتاه -

روماریو د سوزا، ستاره اسبق خط حمله تیم ملی برزیل و باشگاه بارسلونا بر این عقیده اســت که در بهترین تیم تاریخ بارسلونا بازی می کرده، اما از ترک نیوکمپ هرگز احســاس پشــیمانی نمی کند: من با رونالد کومان، مایکل الدروپ، استویچکوف ...و در بارسلونا هم بازی بودم و به اعتقاد من این تیم بهتر از تیم پپ گواردیوال بود. من از ترک بارســلونا در سال 1994 و بازگشت به برزیل هرگز پشیمان نیستم. من از معدود بازیکنانی بودم که خوشحال بودن را به قرارداد های خوب مالی ترجیح می داد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.