مسی: اینطور بازی کردن افتضاح است

Piroozi - - اخبارکوتاه -

لیونل مســی از اینکه مربی خیرونا بــرای او در جریان بازی یک مامور مهار مستقیم گذاشته بود، شاکی به نظر می رسید. مافئو دقیقه 78 بازی تعویض شــد و طبق آنچه دوربین ها شکار کرده اند، پس از تعویض روی نیمکت به هم تیمی خود گفته اســت که مسی به او در طول بازی گفت که اینطور بازی کردن افتضاح است. مافئو اعتراف کرد که مسی از تعقیب مداوم خسته و عصبی شده بود. این اولین بار نیست که یک مربی برای مسی مامور مهار مستقیم می گذارد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.