حقیقی: بازیشنبهفینالاست

Piroozi - - اخبار -

علیرضا حقیقی در ترکیب ایکیلستونا موفق شد نمایش خیره کننده ای داشته باشد و باعث برد 0-1 تیمش شود. حاال آنها به رده پانزدهم صعود کرده اند و امیدشان برای بقا باقی ماند.حقیقي ابتدا درباره بازی با گوتبورگ که منجر به پیروزی 0-1 شــد گفت: بازی حساسی بود مخصوصا برای ما. باید در خانه می بردیم. خیلی کار سختی داشتیم و خوشحالیم که سه امتیاز را کسب کردیم. امیدوارم که در بازی های باقی مانده هم این بردها را تکرار کنیم.حقیقي گفت: در دو بازی اخیر فوق العاده بوده ایم. مهمترین چیزی که باید بدانیم این است که می بایست تا هفته پایانی تالش کنیم و بدانیم که می توانیم به هدفمان برسیم. هیچ چیزی مشخص نیست و نباید دست از تــالش برداریم.حقیقی درباره عملکرد خوب خودش نیز گفت: من اینجا هستم تا به تیم کمک کنم و گل نخورم. شغل من این است و ما می توانیم در لیگ بمانیم. به بردهای بیشتری احتیاج داریم. کار دشواری است اما ما می توانیم. باید همینطور به کارمان ادامه دهیم. نه تنها من بلکه همه تیم بــه بازی بعدی فکر می کنند.وی درباره بازی فوق العاده حســاس در برابر جونکوپینکس که شنبه برگزار می شود گفت: این بازی حکم فینال را دارد. همه بازی ها مهم هستند اما این مسابقه خیلی مهم است. برد رد این مسابقه به جایگاه ما کمک می کند.

اما ســوال من است. مردم کجا هستند؟ چرا ورزشگاه اینقدر صندلی خالی دارد؟

در این بازی ها ما به حمایت نیاز داریم. چرا در خانه هایشان نشسته اند؟ نمی گویم بازی های خارج از خانه اما در دیدارهای خانگی ما را حمایت کنند. خواهش می کنم که ما را تنها نگذارند.

حقیقی در پایان گفت: شنبه مهمی در پیش است. باید در آن به برتری برسیم. هر کسی که توانست به ورزشگاه بیاید. ما باید تا پایان کنار هم باشیم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.