بردنوبرانهبرایاستقالل

Piroozi - - اخبار -

سه شنبه 4 مهرماه ،1396 هفته هشتم ليگ برتر، استادیوم عضدی ساعت ،16:15 تماشاگر: 10 هزار نفر داوران: محمدحسين زاهدی فرد، علی ميرزابيگی و تورج عيوض محمدی

ترکيب سپيدرود : ســید محمد حسینی، سید هادی موســوی، امید سامکن، مهرداد جماعتی، میثم تهیدست، شهاب کرمی(75- میعاد یزدانی)، حسین ابراهیمی، رضا الماسخاله، علی دهقان(67-میثم فردوسی)، میالد قربانزاده و پویا نزهتی سرمربی: علی نظری محمدی گل: حسین ابراهیمی۲+09 کارت زرد: حسین ابراهیمی

ترکيب استقالل : سید حسین حسینی، لئوناردو پادوانی، مجید حسینی، وریا غفوری، میالد زکی پور، فرشید باقری 46( - داریوش شجاعیان)، خسرو حیدری، فرشید اسماعیلی(68 درموت امید ابراهیمی)، سرور جپارف، حسن بیت سعید(16 امید نورافکن) و جابر انصاری سرمربی: مک گل: جابر انصاری ۲5 و داریوش شجاعیان 68 کارت زرد : مجید حسینی و خسرو حیدری نمای بازی: در اولین جدال این هفته از لیگ برتر اســتقالل با کادرفنی تغییر یافته اش به رشت رفت تا در برابر ســپیدرود جدال ویژه ای را پشت ســر بگذارد. در این دیدار آبی ها موفق شدند در دیداری که برتری فنی چندان محسوسی در برابر حریف خود نداشتند اولین برد این فصل خود را در رشــت جشن بگیرند و با ســه امتیاز کامل این دیدار به تهران باز گردند. در این دیدار دو بازیکن تازه از بند مصدومیت رها شده استقالل موفق به گلزنی برای تیم شان شدند. شرح گل در دقیقه ۲5 پاس عمق فرشید اسماعیلی جابر انصاری را در موقعیت تک به تک قرار داد و او با یک ضربه دقیق دروازه سپیدرود را باز کرد. در دقیقه 86ضدحمله ســریع استقاللی باعث شد پاس کات بک جابر انصاری به داریوش شجاعیان برسد و ضربه زیبای این بازیکن به گوشه دروازه سپیدرود رفت.

در دقیقه 90+۲ حسین ابراهیمی از روی ضربه پنالتی دروازه سپیدرود را باز کرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.