استارتحریفپرسپولیس

Piroozi - - اخبار -

تیــم فوتبال صنعت نفت از دیروز تمرینات خود را برای حضور در ادامه لیگ برتر آغاز کرد.صنعت نفت در چارچوب هفته هشــتم لیگ برتر باید به مصاف پرسپولیس میرفت که این مسابقه به دلیل حضور سرخپوشــان در لیگ قهرمانان آســیا و بازی با الهالل لغو و به زمان دیگری موکول شد.با توجه به اینکه بعد از هفته هشتم لیگ برتر چند هفتهای تعطیل میشــود صنعت نفت زودتر وارد تعطیالت شــد و با تصمیم فراز کمالوند تمرینات این تیم بعد از بازی با فوالد تعطیل شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.