غیبت گربه سیاه استقالل!

Piroozi - - اخبارکوتاه -

حسین کعبی انگیزه های زیادی برای دیدار مقابل استقالل تهران داشت اما محرومیتی که برایش به وجود آمد این اجازه را از او گرفت.

ستاره 32 ســاله تیم علی نظر محمدی به دلیل3 اخطاره بودن نتوانست در برابر استقالل به میدان برود.

کعبــی که با تیمهای مختلفی رو در روی اســتقالل تهران قرار گرفته این بار می توانســت بعد از فوالد، استقالل خوزستان، راه آهن، اســتیل آذین، پرسپولیس و ســایپا با لباس سپیدرود هم در برابر آبی پوشان قرار بگیرد که حداقل در بازی رفت این اتفاق رخ نداد.

کعبی 2 بازی خاطره انگیز در برابر استقالل دارد. یکی دربی 62 بود که کعبی برای پرسپولیس توپ می زد و مصطفی دنیزلی سرمربی وقت سرخپوشان کعبی را در خط حمله بازی می داد.

آن مسابقه در سال 86 و در روز اول دی ماه به انجام رسید. کعبی چند بار می توانست دروازه استقالل را باز کند اما درخشش وحید طالب لو مانع از این اتفاق شد. آن دیدار با نتیجه 1-1 مساوی خاتمه پیدا کرد. بازی دوم هم به جدال اســتقالل و اســتیل آذیــن برمی گردد. دیداری که با نتیجه 4-5 به ســود شــاگردان حمید استیلی تمام شد و آنها به مرحله بعدی رقابت های جام حذفی صعود کردند. گل ســوم استیل آذین در آن مسابقات توسط حسین کعبی زده شد. این بازیکن بعد از گلی که زد در حالی که با دســتهای خود مدام به پیشــانی اش میزد به سمت هواداران خودی رفت.

جالب این اســت که کعبی در یکی از مصاحبه های قدیمی خود گفته بود او به همراه کل خانواده اش اســتقاللی هستند اما هیچ وقت برای این تیم به میدان نرفت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.