پرسپولیسمراقبباشد

Piroozi - - صفحه اول -

عربستانی ها در آستانه دیدار تیمهای الهالل و پرسپولیس بازهم شــروع به بازی روانی علیه پرســپولیس کرده اند. تیم الهالل در دور رفت نیمه نهایی لیگ قهرمانان آســیا توانســت تیم فوتبال پرســپولیس را با 4 گل شکست دهد و شانس باالیی برای صعود به فینال این مســابقات پیــدا کند اما این تیم کــه پیش از این دیدار ترس زیادی از سرخپوشــان داشــت، از روز دوشنبه بازهم مانند بازی رفت به جنگ روانی روی آورده است. پس از برگزاری دیدار رفت، عربستانی ها به هواداران فوتبال ایران اهانت کردند و اکنون با نزدیک شدن به دیدار برگشت این 2 تیم، کاریکاتوریست عربستان باز هم به هواداران و باشگاه پرسپولیس توهین کرد. بی تردید این توهین ها بخشــی از جنگ روانی عربســتانی ها برای تضعیف روحیه بازیکنان پرســپولیس است و باید شاگردان برانکو جــواب این گونه یاوه گویی هــا را فقط در زمین بدهند و به هیچ وجــه وارد این بازی بچه گانه عربســتانی ها نشــوند و البته این موضوع شامل همه میشود و تمامی ارکان باشگاه و سایر هواداران باید مقابل جنگ روانی عربستانی ها هوشیار باشند. دیدار برگشــت تیم های پرسپولیس و الهالل، روز سه شنبه هفته آینده در مسقط عمان برگزار می شود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.