مهمانی صدرنشین لیگ برتر والیبال در کاشان

Piroozi - - News -

هفتــه دوم دور مقدماتی ســی و یکمین دوره مسابقات والیبال قهرمانی باشگاه های برتر ایران «جام شهید محسن حججی» امروز (چهارشنبه) با 6دیدار در شهرهای تهران، کاشان، ورامین، اردکان، ارومیه و گنبد پیگیری می شود.

تیم بانک ســرمایه صدرنشین این رقابت ها در کاشان مهمان رعد پدافند خواهد بود. پدافند در هفته نخســت و در ساری3 بر یک مغلوب میزبان خود شد و در هفته دوم در بازی خانگی به دنبال نخستین برد خود خواهد بود. البته حریف این تیم بانک ســرمایه هســت که عالوه بر صدرنشینی جدول این رقابت ها، قهرمانی 2 دوره مســابقات باشگاه های آسیا را نیز در پرونده کاری خود دارد

برنامه کامل هفته دوم لیگ برتر والیبال به شرح زیر است:

(تهران، ساعت :16 ســالن فدراسیون والیبال) سایپا - شهرداری تبریز

(کاشان، ساعت :15 سالن کتابچی یا آتشنشانی) رعد پدافند کاشان - بانک سرمایه

(ورامین، ســاعت 17 و 30 دقیقه: سالن شهید گل عباسی) شهرداری ورامین - پیکان

(اردکان، ساعت :16 سالن آیت ...ا خاتمی) خاتم اردکان - سارویه ساری

(ارومیه، ســاعت :16 ســالن غدیر) شهرداری ارومیه - شمس

(گنبد، ساعت :16 سالن المپیک) ایرانیان گنبد - کاله

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.