پروژه جوان سازی رئال مادرید

Piroozi - - News -

به نظر می رســد باشــگاه رئال مادرید قصد دارد در تابستان سال آینده ترکیب خود را جوان تر کند. در اولین اقدام مدیران رئال مادرید قصد دارند زمینه بازگشت مارتین اودگارد ستاره جوان و نروژی که در حــال حاضر در تیم هیرنفین هلند بازی مــی کند و به تازگی قرارداد خود با رئال را تا سال 2021 تمدید کرده را فراهم کنند.همچنین رئال مادرید قصد دارد مقدمات حضور وینیســیوس جونیور ستاره برزیلی و جــوان خود که مدتی پیش با رقم بحث برانگیز 40 میلیون یورو راهی مادرید شد را فراهم کرده و او نیز به ترکیب تیمش ملحق شود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.