مورد عجیب و استثنایی دروازه بان مصر

Piroozi - - News -

عصام الحضری، گلر تیم ملی مصر ســرانجام در 45 سالگی فرصت حضــور در جام جهانی را پیدا خواهد کرد. الحضری می تواند مســن ترین گلر تاریخ جام های جهانی شــده و رکورد فرید موندراگون، گلر کلمبیا که در ســال 2014 با 43 سال سن این رکورد را کسب کرده بود بشــکند. موندراگون خود توانسته بود رکورد روژه میال که در جام جهانی 1990 با 42 ســال ســن برای کامرون به میــدان رفته بود را پشت سر بگذارد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.