ونتورا: ایتالیا به هدفی که می خواست، رسید

Piroozi - - News -

جامپیرو ونتورا، ســرمربی ایتالیا پس از پیروزی 0-1 مقابل آلبانی در مقدماتی جام جهانی، مدعی شد که تیمش قدم کوچک دیگری رو به جلو برداشــت و به هدفش رســید: به هدفی که تعیین کرده بودیم رسیدیم. فکر میکنم گام کوچکی رو به جلو برداشتیم. من از عملکرد شاگردانم راضی هســتم، آنها خیلی سختکوش بودند و حرفی که قبال زدم را تاییــد میکنم که ما به زمان نیاز داریم تا تیممان کاری بزرگ انجام دهد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.