3 نامزد نهایی جایزه پوشکاش معرفی شدند

Piroozi - - News -

3 گل برتر ســال 2017 به عنوان کاندیدای دریافت جایزه زیباترین گل سال (جایزه پوشــکاش) برگزیده شدند. بر این اساس گل ماسولوکه ســنگربان اف ســی باروکا با ضربه ای برگردان دیدنی به ثمر رسید، گل عقربی اولیویه ژیرو در فصل قبل لیگ برتر و گل کاستیانوس بازیکنان تیم جوانان ونزوئال به عنوان 3 نامزد اصلی دریافت این جایزه برگزیده شدند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.