خروج‌سروش‌از‌منطقه‌خطر!

روزنامه الرای مدعی شد:

Piroozi - - پرسپـــــــــولیس -

دو گلی که سروش رفیعی در 2 دیدار اخیر الخور به ثمر رساند، باعث شده تا شانس او برای ماندن در این تیم افزایش یابد. الرای در اینباره نوشت: سروش رفیعی در تابستان بود که تصمیم گرفت از پرســپولیس جدا شــود و الخور را به عنــوان تیم بعدی خود انتخــاب کرد. نتایج ضعیف الخور از یــک طرف و تاثیرگذار نبودن سروش رفیعی از طرف دیگر باعث شد تا رسانههای قطری از جدایــی زود هنگام این بازیکن ایرانی ســخن بــه میان آورند. پیشبینی میشــد که با توجه به ســقوط الخور بــه قعر جدول ردهبندی، ســروش رفیعی در نیم فصل از این تیم جدا شــود اما درخشــش در 2 بازی اخیر باعث شده تا سروش به احتمال خیلی زیاد در تیم ماندنی شود. الخور در 2 دیدار اخیر خود در لیگ ســتارگان قطر با ســرمربی جدید خود موفق به پیروزی شــده اســت و همین باعث شد تا از قعر جدول ردهبندی فاصله بگیرد و حاشیه امنیت مناسبی داشته باشد.در 2 دیدار اخیر سروش عملکرد درخشانی از خود نشان داده و جزو بهترین های تیمش بوده است. او در هر 2 پیروزی بیشترین نقش را داشت و توانست 2 گل زیبا به ثمر رساند. روزنامه الرای نوشــت که بازیکن ایرانی الخور بعد از 2 گلی که در 2دیدار اخیر به ثمر رساند از منطقه خطر خارج شده و به احتمال خیلی زیاد در نیم فصل هم در الخور باقی بماند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.