هیجانتمامعیارتورینرادرآیوببینید

Piroozi - - خارجـــــــــــــی -

در حالــی تیم فوتبال یوونتــوس ایتالیا در شــهر خود تورین به مصــاف تیم فوتبال بارســلونای ایالــت کاتولونیــای تــازه اعالم استقالل کرده می رود که این تیم فوتبال در بازی برگشــت 3 گل از بارسلونا دریافت کرد بدون آن که توپــی را از خط دروازه این تیم عبور دهد.

تیم یوونتوس در حال حاضر با کســب7 امتیاز در رده دوم جدول گروه D رقابت های این فصل لیــگ قهرمانان حضور دارد و با برد بارسلونا در دیدار برگشــت می تواند به صدر جدول راه یابد تیم های اسپورتینگ لیسبون پرتغال و المپیاکوس یونان هم در رده سوم و چهارم جدول این گروه قرار دارند به نظر می رســد که به تریتب با 4 ویک امتیاز از اکنون باید خود را حذف شده بدانند و رقابت اصلی در این گروه برای صعود بین بارسلونا و یوونتوس است که برای اولی و دومی در این گروه رقابت می کنند اما یوونتوس همیشه مقتدر، در لیگ ایتالیا در رده ســوم جدول سری A قرار دارد، یوونتوس باید بجنگد تا بتواند با بازی خویش حداقل درد راه نیافتــن ایتالیا به جام جهانی را بــرای دقایقی آرام کند هــر چند که جام جهانی بدون ایتالیا غــم بارترین جام جهانی ادوار خواهد بود.

حریف یوونتوس یعنی باســلونا در حال حاضــر در صدر جــدول رقابت هــای اللیگا قــراردارد و هر چند که در باالی جدول اللیگا رقابت بین باسلونا و والنسیا بسیار داغ است و این دو تیم فقط با هم سه امتیاز فاصله دارند.

نبرد یوونتوس و بارسلونا همیشه جذاب بوده است و باخت فصل گذشته باسلونایی ها به یوونتــوس در نیمه نهایــی لیگ قهرمانان اروپا نیز مزید علت اســت که بارسلونا یی ها بخواهند یوونتوس را مثل بازی رفت شکست دهند.

از همین حاال جستجوی کردن در گوگل بــرای یافتن کلید واژه هــای همچون پخش زنده فوتبال یوونتوس وبارســلونا، پخش زنده یوونتوس وبارسلونا، پخش زنده بازی یوونتوس وبارسلونا ، تماشــای آنالین فوتبال یوونتوس وبارســلونا، تماشــای آنالین بازی یوونتوس وبارســلونا ...و را کنــار بگذارید و لذت پخش اینترنتی از آیو را تجربه کنید.

پخــش زنده در آیو ایــن ویژگی را دارد که عالوه بر یــک گزارش جذاب می توانید از حواشی بازی به صورت لحظه به لحظه مطلع شــوید، توییت ها ، مطالب طنز و هر چیزی که در مورد بازی بیان می شود را در لحظه در آیو به صورت زنده برای شــماخوانده می شود و شما را از مراجعه به رسانه دیگر بی نیاز می کند. در کنار تمام اینها شما می توانید بدون نیــاز به هزینه کردن حجــم ترافیک اینترنت رایگان کاربران اشتراکی همراه اول، آسیاتک، پارس انالین، های وب،پیشــگامان و گروه فن آوا به تماشای این بازی بنشینید.

شاید خوشحال شــوید اگر بگوییم شما در تلویزیون آیو برنامــه های تلویزیونی مورد عالقه خود را که از دســت داده اید یا مایلید دوباره ببینید را هم تا 7 روز در اختیار دارید و هر چند بار که خواستید می توانید آن برنامه ها را روی تلویزیون سامســونگ هوشمندتان، دســتگاه ســت آپ باکس (آیو باکس)، رایانه شــخصی یا تلفــن همراهتان با اســتفاده از اپلیکیشــن های اندروید و IOS آیو تماشــا کنید. آیو فضای اختصاصی ذخیره سازی هم برای هر کــدام از کاربرانش در نظر گرفته، با این فضا می توانید برنامه ی مورد عالقه خود را روی حافظه ابری آیو ذخیره کنیدو هر زمان که خواستید دوباره برگردانید و آن را ببینید.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.