سامپائولی: سبک بازی آلمان را دوست ندارم

Piroozi - - خارجـــــــــــــی -

خورخه سامپائولی، سرمربی تیم ملی آرژانتین، تایید کرد که تیم ملــی آلمان یکی از مدعیان قهرمانی در جام جهانی اســت اما اعالم کرد که ســبک بازی این تیم را دوســت ندارد: فکر می کنم برزیل، اســپانیا و فرانسه در کار با همدیگر یک گام جلوتر از ما هستند. من از آلمان اســم نبردم، نه به این خاطر که آنها را فراموش کردم، بلکه به این خاطر که شیوه بازی آنها را دوست ندارم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.