بارسا به دنبال ستاره تاتنهام در ژانویه

Piroozi - - خارجـــــــــــــی -

نشریه دون بالون مدعی شد که باشگاه بارسلونا قصد دارد برای خرید کریستین اریکســن، هافبک دانمارکی تاتنهام در ماه ژانویه تالش کند. پیش از ایــن، کوتینیو و اوزیل جدی ترین گزینه های بارســا برای تقویت این تیم در ژانویه بودند. بارســا برای به خدمت گرفتــن کوتینیو در تابســتان اقداماتی انجــام داد ولی در این امر ناکام بود. اوزیل نیز که میتواند بارســا را در چمپیونزلیگ همراهی کند، دیگر گزینه جدی بارسلونا است ولی حاال دون بالون از گزینه سوم بارسا برای ژانویه خبر داد. اریکسن که عملکردی استثنایی با تاتنهام تا به اینجا داشــته، جدیدترین گزینه بارسا برای نیم فصل دوم است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.