احتمالتمدیدقرارداد تهوزباشانگهای

Piroozi - - خارجـــــــــــــی -

مدیر داخلی باشــگاه شــانگهای شنهوا ، احتمال تمدید قرارداد با کارلوس ته وز، مهاجم تیمش را تایید کرد. ته وز که یکی از پردرآمدترین بازیکن جهان به حساب میآید، در 16 بازی در لیگ چین تنها 4 گل به ثمر رســانده است. ژو جون، مدیــر داخلی باشــگاه، احتمال تمدید قرارداد تــه وز را تایید کرد: ما تصمیم گرفتیم ته وز را بخریم زیرا هنوز قوانین سختگیرانه در مــورد خریدهای جدید وضع نشــده بود. ته وز در بــوکا و یووه خیلی خــوب کار کرده بود. هر چند که او نتوانسته در حد انتظارات ظاهر شود ولی به سختی به تالشش ادامه میدهد. تمدید قراردادش به توافق دو طرفه نیاز دارد. آینده او به مذاکرات بین دو طرف بستگی دارد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.