ایان رایت: لوکاکو باید محروم می شد

Piroozi - - خارجـــــــــــــی -

ایــان رایت، مهاجم ســابق آرســنال و کارشــناس شــبکه بی تی اســپورت در خصوص عــدم محرومیت روملــو لوکاکو، مهاجم منچستریونایتد صحبت کرد: اگر دوباره به صحنه برخورد لوکاکو نگاه کنند، چگونه می توانند کاری که لوکاکو انجام داد را نبینند؟ او باید محروم می شد. به محض این که آن صحنه را دیدم، لوکاکو به مدافع برایتون لگد زد. یان رایت در خصوص احتمال انتقال مســوت اوزیل به منچستریونایتد گفت: انتقال آزاد مسوت اوزیل به منچستریونایتد همانند یک موفقیت بزرگ اســت و مطمئننا مورینیو از این موضوع استقبال می کند. این انتقال مرا تا سر حد مرگ می ترساند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.