لمپارد: صالح در چلسی بدشانس بود

Piroozi - - خارجـــــــــــــی -

محمد صالح، وینگر 25 ساله مصری که زمانی حضوری کوتاه در چلسی داشــت حاال درخشش قابل توجهی در لیورپول را به نمایش می گذارد. فرانک لمپارد، هافبک ســابق چلســی در شــبکه بی تی اســپورت، برای عملکرد صــالح احترام خاصی قائل شــد: در مورد قضیه حضور ناموفق صالح در چلســی نباید بــه دنبال یافتن مقصر باشیم. وقتی صالح جوان در چلسی بود، من نیز در تیم بودم و او در ابتدای دوران فوتبالش در چلســی، خیلی خوب عمل نکرد. او سپس از چلســی رفت و بهتر شــد. کوین دی بروین نیز چنین شــرایطی داشت. شرایط سختی است. در آن زمان چلسی در خطوط تهاجمی استعدادهای زیادی در اختیار داشت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.