سرمربیساسولواخراجشد

Piroozi - - خارجـــــــــــــی -

باشــگاه ساسولو سرمربی این تیم کریستین بوکی را از کار برکنار کرد و سکان هدایت این تیم را به جوزپه یاچینی سپرد. این باشگاه با انتشار بیانیهای در ســایت رسمی خود، اعالم کرد که به دنبال باخت خانگی 2 بر صفر شاگردان بوکی مقابل هالس ورونا در هفته چهاردهم ســری A که منجر به سقوط این تیم به رده شانزدهم جدول شد، این مربی ایتالیایی اخراج شــده است. ساسولو در 14 هفته سپری شده از فصل جاری سری A، تنها 3 پیروزی داشته و در سایر بازیهایش 9 بار متحمل شکست شده و 2 بار دیگر هم مساوی کرده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.