هازارد:انتقالکوتینیوبهضررلیگبرتربود

Piroozi - - خارجـــــــــــــی -

ادن هازارد، ستاره بلژیکی چلسی معتقد است جدایی کوتینیو به ضرر لیگ برتر جزیره خواهد بود. هازارد در حالی این مصاحبه را انجام داده که خودش به شــدت مورد توجه رئال مادرید قرار دارد و اخبار زیادی در مورد احتمال انتقال او به اللیگا شنیده می شود: به هر حال فیلیپ کوتینیو تصمیم گرفت به بارســلونا بــرود و صادقانه بگویم به نظرم او تصمیم بدی نگرفته است. البته این تصمیم برای خود کوتینیو مثبت اســت؛ اما جدایی او برای لیگ برتر خبر خوبی نبوده اســت. کوتینیو یکی از بهترین بازیکنان لیگ برتر بود و ما در بازی های مختلفی برابر یکدیگر بازی کرده بودیم. از نظر من فیلیپ کوتینیو یک بازیکن فوق العاده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.