گواردیوال:میدانمکلوپعالقمند بهبازیهجومیاست

Piroozi - - خارجـــــــــــــی -

پپ گواردیوال معتقد است دیدارهایی مانند بازی برابر لیورپول محک خوبی برای آزمایش شرایط تیمش است. سیتیزن ها برای ادامه روند فوق العاده و بدون باخت در لیگ برتر، آزمون دشواری در آنفیلد برابر تیم یورگن کلوپ خواهند اســت: اگر شــما قصد دارید در طول یک فصل به دســتاوردهای بزرگی برسید باید در دیدارهایی از این دست پیروز شوید. ما در اســتمفوردبریج و اولدترافورد موفق به انجام این کار شــده ایم و باید دید یکشنبه چه اتفاقاتی رخ خواهد داد.هنگامی که در بایرن بودم با کلوپ روبرو شــده بودم و می دانم او عالقمند به بازی هجومی بدون هیچ ترسی است. آنها در آنفیلد بازی می کنند و من اطمینان دارم لیورپول منتظر اتفاقات بازی نمانده و بازی خودش را ارائه خواهد داد. چنین دیدارهایی قدرت ذهنی شــما را نشان می دهد، پس ما تالش می کنیم بازی خودمان را ارائه داده و با شخصیت همیشگی به میدان برویم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.