واکنشوالوردهبهدربیبارسا درکوپادلری

Piroozi - - خارجـــــــــــــی -

ارنستو والورده، سرمربی بارسا معتقد است شرایط نامناسب اسپانیول در اللیگا کار بارســا برای صعود را آســان نخواهد کرد. قرار است دو تیم بارســلونا و اســپانیول در مرحله یک چهارم نهایی کوپا دل ری به مصاف هم بروند و والورده دربی را همیشــه دشوار می داند: بازی جذاب و زیبایی اســت، چون ما یــک دربی پیش رو داریم؛ اما دربی یعنی شــانس گزینه صعود برای هر تیمــی کاهش خواهد یافت. در دربی ها همیشــه هم برای ما و هم برای رقیب انگیزه اضافی وجود دارد و این یعنی کار دشوارتر خواهد شد؛ اما فتح دربی یک دستاورد مهم به همراه خواهد داشت؛ صعود به نیمه نهایی کوپا دل ری.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.