اراضی صنعتی نیمبها در انتظار کارآفرینان

Sanat Newspaper - - صنعت و اقتصاد -

قیمت هر متر زمین در شهرکهای صنعتی سیستان و بلوچستان

از 81هزار تا 73هزار تومان است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.