اینفوگرافی

Sanat Newspaper - - صنعت و پژوهش -

بحران آب همچنان نیازمند توجه

میزان بارندگی پاییز امسال ایران نسبت به مدت مشابه سال گذشته 98درصد کاهش داشت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.