دانش فنی «شل» در مسیر میدانهای نفت و گاز ایران

Sanat Newspaper - - صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی -

معاون مدیرعامل شل از آمادگی این شرکت برای به

اشتراک گذاشتن دانش فنی با ایرانیان خبر داد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.