دیروز و امروز صنعت لوازم خانگی

در گفتو گو با حسن همتی مدیرعامل پارس خزر مطرح شد

Sanat Newspaper - - صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی -

زینب€عبدی€-€گرو

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.