تشکیل اتاق مشترک صنایع کوچک ایران و مالزی

Sanat Newspaper - - صنعت و اقتصاد -

کنفرانس فرصتهای سرمایهگذاری ایران در دوران پساتحریم

با حضور سرمایهگذاران کشور مالزی برگزار شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.