آموزش ایمنی و بهداشت صنعتگران در خرمآباد

Sanat Newspaper - - صنعت و اقتصاد -

مدیرعامل شرکت ش//هرکهای صنعتی لرستان از برگزاری دوره آموزش//ی ایمنی و بهداشت در شهرک صنعتی شماره یک خرمآباد خبر داد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.