اتمام احداث 2 پست اسکله مجتمع بندری کاسپین تا پایان دی

از

Sanat Newspaper - - صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی -

از مهمترین موضوعاتی که به توسعه و نوسازی زیرساختهای تجارت دریایی بندر انزلی مربوط میشود، توسعه مجتمع بندری کاسپین است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.