ارائه خدمات علمی به صنعتگران قزوین در اجرای یک تفاهمنامه

Sanat Newspaper - - صنعت و اقتصاد -

تفاهمنامهای بین شرکت شهرکهای صنعتی استان قزوین و

مرکز آموزش عالی فنی و مهندسی بوئینزهرا منعقد شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.