احداث یک ناحیه صنعتی جدید در اردستان

Sanat Newspaper - - صنعت و اقتصاد -

مع//اون وزیر صنعت، معدن و تجارت در بازدید از صنایع اصفهان

احداث ناحیه صنعتی جدید را به صنعتگران اردستان نوید داد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.