سهمخواهی ایران از سپهر اقتصاد جهانی

Sanat Newspaper - - صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی -

قراردادهای بوئینگ و ایرباس برای نوسازی و توسعه ناوگان هوایی کش//ور که پس از ماهها پیگیری به امضای دوطرف رسید، این روزها یکی از بزرگترین دستاوردهای پس از برجام تلقی میشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.