قدیمیترین میدان نفتی ایران در رویای رونق

Sanat Newspaper - - صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی -

شرکت چینی CNPCI مجری طرح ازدیاد برداشت از میدان نفتی مسجد سلیمان براساس قرارداد بیع متقابل با شرکت ملی نفت ایران، تعمیر و تعویض تاسیسات آسیبدیده در طرح توسعه ثانویه این میدان را

در دستور کار خود قرار داده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.