۸۱هزار مگاوات نیروگاه تولید برق در دست احداث

Sanat Newspaper - - صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی -

سال بیست و هشتم

شماره 63

پیاپی 2036

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.