عکس روز

Sanat Newspaper - - صنعت خودرو -

پروانه شرفبافی، نخستین مدیرعامل زن شرکت ملی هواپیمایی ایران

منبع: میزان

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.