یک میلیارد یورو آلستوم فرانسه در واگن پارس اراک

Sanat Newspaper - - صفحه اول -

سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران در مرداد امسال قراردادی را با شرکت آلستوم فرانسه امضا کرد. براساس این قرارداد شرکت آلستوم به توسعه سرمایهگذاری در یکی از واحدهای واگنسازی ایران متعهد شد. همچنین مدل همکاری این دو شرکت سرمایهگذاری خارجی، انتقال دانش فنی و تولید مشترک با استفاده از تمام زیرساختهای داخلی است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.