عکس روز

Sanat Newspaper - - صنعت خودرو -

منبع: ایلنا

تصویری که دزدان دریایی سومالی از ماهیگیران ربوده شده منتشر کرد بین آنها چند ایرانی وجود دارد

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.