سالاد کدو با زیتون

SarAshpaz - - News -

مواد مورد نیاز

کدو ساقه کرفس )درشت خردشده( زیتون سیاه )بدون هسته و حلقهایشده( کاپاریس مغز آفتابگردان پاپریکا شیرین نمک و فلفل روغن زیتون روغن مایع )پرکشده(

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.