پنیر سوخاری

SarAshpaz - - News - سارا خسرویان

مواد مورد نیاز

پنیر کممبر تخممرغ شیر آرد سفید پودر سوخاری روغن مایع نمک و فلفل

روش پخت

تخممرغ، شیر و مقداری نمک و فلفل را داخل 1 کاسهای ریخته و به وسیله چنگالی مخلوط کنید. پنیر کممبر )یا پنیر موتزارلا( را به تکههای 2 یکسان و دلخواه برش زده، بعد به ترتیب در آرد سفید، مخلوط تخممرغ و شیر و پودر سوخاری )یا خرده نان( بغلتانید. مقداری روغن داخل تابه گودی ریخته، سپس 3 تکههای پنیر را درون آن سرخ کنید. پنیر سرخشده را روی دستمال کاغذی بگذارید 4 تا روغن اضافی آن گرفته شود. سپس سرو کنید.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.