روش پخت

SarAshpaz - - News - اکرم عسگری

سینهمرغ، پنیر موتزارلا، نمک، زردچوبه، پودر فلفل سفید و قرمز، 1 پودر سیر، پودر خردل و 1 عدد تخممرغ را درون کاسهای ریخته و با هم مخلوط کرده و با دست ورز دهید تا منسجم شود. بادنجان رابا کلاهک آن شسته، سپساز قسمتانتهایبادنجان 2 بهاندازه گلابی )تقریبا ۸ تا 9 سانتیمتر بدون سر( جدا کرده و قسمت پایین آن را کنار بگذارید )در صورت تمایل میتوانید پوست بادنجان را بگیرید(. سپس آن را داخل تابهای به همراه مقداری روغن سرخ کرده بعد کنار بگذارید تا سرد شود. از مخلوط مرغ مقداری با دست برداشته و دور تا دور بادنجان را 3 مانند سیخ کردن کباببهطور کاملبپوشانید. سپس آن رابه تخممرغ (2 عدد تخممرغ با چنگالی در حد مخلوط شدن زرده و سفیده زده شده( آغشته کرده و درون پودر سوخاری غلتانده و به مدت 15 دقیقه کنار بگذارید تا پودر روی آن کمی خشک شود )این کار را تکرار کنید تا مواد تمام شود(. بادنجان آمادهشده را درون روغن داغ و شناور سرخ کنید )اگر 4 داخل تابه پودر سوخاری باقی ماند، روغن را صاف کنید تا هنگام سرخ کردن بادنجانهای دیگر نیز خوشرنگ شوند(.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.