ماستابه

SarAshpaz - - News - سرآشپز

مواد مورد نیاز

برنج ماست نخود )خیسشده( پودر آویشن نمک روغن مایع

روش پخت

نخود را را با مقداری آب بپزید. 1 ماست )یا کشک( را با مقداری آب کمی رقیق کرده و روی حرارت بگذارید. 2 سپس برنج را به آن بیفزایید و مرتب هم بزنید تا بپزد. بعد نخود پختهشده را به آن بیفزایید واجازه دهید تا جا بیفتد. پودر آویشن و نمک را با مقداری روغن مایع تفت دهید. 3 ماستابه را در ظرفی ریخته و با مخلوط روغن و پودر آویشن تزیین کنید. 4

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.