روش پخت

SarAshpaz - - News - سرآشپز

داخل قابلمهای لوبیاسبز را با مقداری آب و نمک بپزید. سپس در آبکشی 1 ریخته تا آب اضافه آن گرفته شود. بعد آن را همراه با مقداری روغنمایع داخل تابهای ریخته و تفت دهید. گوشت را درون تابهای حاوی مقداری روغن کمی تفت داده و کنار بگذارید. 2 داخلکاسهایلوبیاسبز،بادنجان،هویج،پیاز،گوشت،گردو،نمک،فلفلسیاه، 3 زردچوبه، پودر گلسرخ، پودر دارچین و جوز هندی را ریخته و بااستفادهاز قاشقی مخلوط کنید. سپس4 عدد تخممرغ )از قبل داخل کاسهای شکسته و بااستفادهاز چنگالی در حد مخلوطشدن زرده و سفیده زده شده( را به آنافزوده و مخلوط کنید. مقداری روغن )در حدی که تابه فقط چرب شود؛ زیرا مخلوط مواد روغن 4 کافی دارد( درون تابهای روی حرارت ملایم بریزید. سپس مخلوط مواد را درون آن ریخته و روی آن را با استفاده از پشت قاشقی صاف کنید. بقیه تخممرغ را داخل کاسهای ریخته و با استفاده از چنگالی بزنید. سپس 5 سیبزمینی، خلال بادام و زرشک را به آن افزوده و با هم مخلوط کنید. روی کوکو را با مخلوط سیبزمینی بپوشانید، سپس به مدت15 دقیقه 6 با در بسته و 30 دقیقه دیگر با در باز روی حرارت قرار دهید )در صورت تمایل میتوانید آن را در فر بپزید(. کوکوی آماده شده را به دلخواه برش زده و در ظرفی بچینید. بعد با جعفری 7 ولیموترش تزیین کنید.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.